vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hàn Phú
Tất cả các bài của tác giả Hàn Phú:
Kể lại một chuyến về - Tạp ghi - May 06, 2006
Lời nói đầu: Thời gian ở chơi VN ngắn ngủi, không đủ để tôi có một nhận xét chính xác về những khía cạnh trong và ngoài của những vấn đề được đề cập trong bài viết này. Việt Nam đang có những cực đoan, áp chế, thiếu dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Câu chuyện về con mối chúa. - Tạp ghi - Jan 21, 2006
Chuyện của trên 30 năm về trước, xẩy ra khi tôi còn kẹt trong lao tù cộng sản, nơi mà Việt Cộng dùng cái mỹ từ là Trại Cải Tạo để gọi. Ai đã trải qua những nơi này thì không thể nào quên được những tấm thảm kịch đã xẩy ra cho mình và cho những người đồng cảnh ngộ.
30 tháng 4, một vài hồi tưởng. - Tạp ghi - Apr 23, 2005
Đã bao lần 30 tháng 4 trôi qua, nhưng lần nào cũng vậy mỗi khi ngày này đến, thì lòng tôi lại thấy buồn man mác, day dứt, như bị ám ảnh đủ điều và kỷ niệm của những ngày đen tối ấy lại sống dậy.