vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoành Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Hoành Nguyễn:
Tình cha – nghĩa mẹ - Tạp ghi - Jun 18, 2005
HOÀNH NGUYỄN Theo phong tục tập quán lâu đời, người Việt-Nam rất trân-trọng thiết-tha tình mẫu tử, qua những câu ca-dao truyền khẩu: “Cơm nào ngon bằng cơm với cá, Tình nào bằng tình má với con”.
Vui buồn trong nghiệp viết báo - Tạp ghi - Apr 16, 2005
Qua hơn 9 năm tị-nạn chính-trị tại Hoa-Kỳ, Hoành-Nguyễn tôi đã miệt-mài ngày đêm, đem hết tâm trí viết báo phục-vụ cộng-đồng và quê-hương Việt-Nam, cùng với quyết-tâm làm tròn lời thề hứa với lòng: “Không Quên Bạn Tù, Không Quên Đồng-Bào Đau Khổ”.