vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 14, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đỗ Thành
Tất cả các bài của tác giả Đỗ Thành:
Tình xưa 10 - Truyện ngắn - Mar 28, 2015
Rời khu lưu niệm và mộ phần của tác giả vọng cổ dạ lang Cao Văn Lầu, Yêng lí nhí mời tôi thăm thú một vài nơi khác, tôi nghe loáng thoáng gì đó như biệt thự Công Tử Bạc Liêu.
Người Sè goòng giờ ở đâu? 2 - Tạp ghi - Mar 28, 2015
Có thể từ bản chất dễ dãi, ít câu mâu và sẵn lòng giúp đỡ, nên người Sè Goòng chủ động chóng xóa đi bờ vực ngăn cách giữa người Nam và Bắc Kỳ. Cuộc di cư hàng triệu người có làm xáo trộn phần nào cuộc sống yên ả của miền Đồng Nai, Bến Nghé, bước đầu cũng có xảy ra dăm ba cuộc xô xát cỏn con, thế nhưng vốn tính mau hòa hợp, lằn ranh trên tự nhiên khép gần lại và xóa bỏ hồi nào không hay.
Người Sègoòng giờ ở đâu 1 - Tạp ghi - Mar 21, 2015
Cũng tình trạng giống như Hà Nội, sau 1954, số người xưa cũ Hà Nội lãng phai dần. Vì lý do này hay lý do khác, thời thế thế thời, nên đã có biết bao thay đổi xảy ra. Tuy đường phố Hà Nội vẫn như cũ, thậm chí các bảng hiệu đắp xi măng chưa kịp tẩy xóa hết, nhưng chắc chắn những con người đã từng sinh sống và làm ăn ở đó không còn trụ lại nhiều.
 • Tình xưa 9 - Truyện ngắn - Mar 21, 2015
 • Saigon một thời - Tạp ghi - Mar 07, 2015
 • Tình xưa 8 - Truyện ngắn - Sep 13, 2014
 • Tình xưa 7 - Truyện ngắn - Sep 06, 2014
 • Tình xưa 6 - Truyện ngắn - Aug 30, 2014
 • Ngã Tư Quốc Tế Sè Goòng - Tạp ghi - Aug 30, 2014
 • Tình xưa 5 - Truyện ngắn - Aug 23, 2014
 • Tình xưa 4 - Truyện ngắn - Aug 16, 2014
 • Tình xưa 3 - Truyện ngắn - Aug 09, 2014
 • Tình xưa 2 - Truyện ngắn - Aug 02, 2014
 • Tình xưa - Truyện ngắn - Jul 26, 2014
 • Anh hùng nhà “ta“ nay ở đâu ? (Việt Tâm) - Linh tinh - May 31, 2014