vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thảo Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Thảo Nguyên:
Gặp gỡ ngày xuân - Truyện ngắn - Mar 26, 2005
Trời rét căm căm thế mà trên người bố mồ hôi nhễ nhại. Ông đang hì hục đào bới những cây hoa hồng vừa mới trồng hôm qua để dời đi nơi khác. Đó là theo ý của bà mẹ, đang ngồi coi TV và cằn nhằn về sự ngu dốt của ông chồng.