vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Cơ Định
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Cơ Định:
Hãy cùng bảo vệ tiếng Việt - Tạp ghi - Mar 19, 2005
Trong tinh thần “Vì đất nước hôm nay và ngày mai” chúng ta thử đặt câu hỏi “Trong cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại” đâu là những vấn đề của ngày hôm nay mà đồng thời cũng là của ngày mai? Câu trả lời chắc chắn là nhiều và mỗi ý kiến hẳn phải có phần hữu lý.