vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lệ Khanh
Tất cả các bài của tác giả Lệ Khanh:
Đi ăn tiệm - Tạp ghi - Oct 21, 2006
Đi ăn tiệm tức là đi...ăn ở tiệm ăn, rất tiện, khỏi phải đi chợ, nấu nướng lích kích, vừa mất công, vừa mất thời giờ. Chỉ có một vấn đề: phải chi tiền nhiều hơn là nấu lấy ở nhà.
Ba mươi năm qua, ta đã làm chi đời ta? Những người Việt Nam đã rời xa xứ từ tháng tư đen 1975, cho đến bây giờ, gần cuối năm 2005, ba chục năm qua, vẫn thường tự hỏi Ta đã làm chi đời ta? Ba mươi năm qua, người Việt tị nạn đã làm gì? Họ sinh sống ra sao, đã suy nghĩ gì cho thân phận, cho tương lai cho chính mình và cho con cháu họ.
Thai se - Tạp ghi - Dec 17, 2005
Sau ba mươi năm di tản và lập nghiệp ở nước Mỹ này, người Việt chúng ta phần lớn đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để sống còn, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dù làm việc bằng đầu óc hay tay chân, cổ xanh hay cổ trắng, họ đã cố công nuôi đàn con khôn lớn, học hành thành đạt.
  • Tuổi già nơi xứ người - Truyện ngắn - Nov 12, 2005
  • Đi Tây - Tạp ghi - Oct 08, 2005
  • Thú du thuyền - Tạp ghi - Aug 27, 2005
  • Con sẽ về - Truyện ngắn - Mar 19, 2005