vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thành Mỹ
Tất cả các bài của tác giả Trần Thành Mỹ:
Ông Mặt trời - Thơ - Oct 05, 2013
Hằng năm trong ngày tuyết băng bão tố, Ông hờn ai biền biệt ít ra vô. Lúc nhật thực ánh sáng còn trông thấy, Vào Cực Bắc Ông ngủ sáu tháng dài. Như Quan Vân Trường mặt đỏ oai phong, Biến bao vùng thành hoang vu sa mạc.
Nối giòng - Linh tinh - Sep 21, 2013
Ngày xưa, theo chế độ phụ hệ, việc nối giòng phải do người con trai để duy trì lưu truyền họ của người chủ gia đình đời nầy sang đời khác, bất luận sang hèn. Việt Nam ta cũng không khác, câu nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô chứng minh điều trên.
Tuyết rơi - Thơ - Sep 07, 2013
Nhẹ nhàng đáp trên cỏ, Êm đềm không nhạc reo. Thiên thần tung cánh nhỏ Tô điểm trắng đất trời. Cảnh sắc biến thần tình, Đổi ngôi trong tíc tắc. Trời cao che lưới mặt, Đất phủ nệm trắng tinh.
 • Đẹp thay tình thương - Thơ - Aug 31, 2013
 • Tuyết rơi - Thơ - Aug 17, 2013
 • Đẹp thay tình thương - Thơ - Aug 10, 2013
 • Ru con - Thơ - Jun 22, 2013
 • Bóng thời gian - Thơ - Apr 13, 2013
 • Tản mạn về Tết xưa nay - Tạp ghi - Mar 30, 2013
 • Sông nước quê hương - Thơ - Mar 02, 2013
 • Ước chi - Thơ - Jan 19, 2013
 • Mưa quê tôi - Thơ - Dec 15, 2012
 • Tâm sự mang đi - Truyện ngắn - Nov 10, 2012
 • Tổ quốc Việt Nam - Thơ - Oct 13, 2012
 • Việt Nam - Tạp ghi - Sep 22, 2012