vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 12, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Thành Mỹ
Tất cả các bài của tác giả Trần Thành Mỹ:
Khe khẽ - Thơ - Feb 22, 2014
Khe khẽ mà nghe họ nỉ non, Than thầm than thở việc lớn con. Phen nầy quyết bán toàn khăn giấy, Xoa sạch dưới trên chẳng vết mòn. Khe khẽ nhìn xem họ khóc vang, Chào đời lúc chết cũng rình rang.
Thế hệ 30 miền Nam - Tạp ghi - Dec 28, 2013
Tính đến 2013 thế hệ 1930 đã có tuổi từ trên 70 đến 80, nếu còn sống là sống thọ gần hết cuộc đời mình hơn mức bình thường ngày xưa là 60. Đó lại là thế hệ đặc biệt chứng nhân trực tiếp bao thăng trầm của đất nước,
Ông Mặt trời - Thơ - Oct 05, 2013
Hằng năm trong ngày tuyết băng bão tố, Ông hờn ai biền biệt ít ra vô. Lúc nhật thực ánh sáng còn trông thấy, Vào Cực Bắc Ông ngủ sáu tháng dài. Như Quan Vân Trường mặt đỏ oai phong, Biến bao vùng thành hoang vu sa mạc.
 • Nối giòng - Linh tinh - Sep 21, 2013
 • Tuyết rơi - Thơ - Sep 07, 2013
 • Đẹp thay tình thương - Thơ - Aug 31, 2013
 • Tuyết rơi - Thơ - Aug 17, 2013
 • Đẹp thay tình thương - Thơ - Aug 10, 2013
 • Ru con - Thơ - Jun 22, 2013
 • Bóng thời gian - Thơ - Apr 13, 2013
 • Tản mạn về Tết xưa nay - Tạp ghi - Mar 30, 2013
 • Sông nước quê hương - Thơ - Mar 02, 2013
 • Ước chi - Thơ - Jan 19, 2013
 • Mưa quê tôi - Thơ - Dec 15, 2012
 • Tâm sự mang đi - Truyện ngắn - Nov 10, 2012