vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Quang
Tất cả các bài của tác giả Việt Quang:
“Quý vị hãy nhìn lại cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại của chúng ta. Chính chúng ta mới là những kẻ đáng thương tâm và cần giúp đỡ.” Những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều tổ chức thành lập tại Việt Nam được chính phủ Cộng sản Việt Nam ưu ái cho phép ra nước ngoài vận động quyên góp tiền bạc từ kiều bào tại hải ngoại.