vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mộng Uyên
Tất cả các bài của tác giả Mộng Uyên:
Lão Ngọ vạch bụi “chùm mòi” xanh rì, ấn mạnh chiếc đụt vào giữa vòm lá dày kịt. Lão bẻ thêm mấy nhánh chà là gài quanh miệng đụt để giấu lớp nan trắng nổi bật giữa màu xanh cây lá.