vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hà Thúc Sinh
Tất cả các bài của tác giả Hà Thúc Sinh:
Ngã mặn - Truyện ngắn - Feb 05, 2005
Hân không còn trẻ nhưng mặn mà nhất ca đoàn. Giữ giọng solo dĩ nhiên nàng hát hay, nhưng chắc ưu điểm đó chưa đủ để khiến khối chàng trai mất ngủ nếu nàng không còn nhiều khéo khôn khác.