vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phương Điền Nguyễn
Tất cả các bài của tác giả Phương Điền Nguyễn:
Mấy cõi đi về - Truyện ngắn - Feb 19, 2005
[Lời người viết: Truyện này tiếp nối những nhân vật Tình Bên Cầu Cá]. Gia đình ông bà Tám Hoàng và Út ngồi trên xe đò liên tỉnh Vàm Láng, Gò Công. Chiếc xe ọp ẹp, thùng và máy như muốn long ra, chèn chật cứng khách.
Tình bên cầu cá - Truyện ngắn - Feb 05, 2005
Lý ở Giồng Ông Tố, Thủ Thiêm, khu đông dân cư của những người lam lũ chuyên sống bằng nghề lao động. Cả xóm mấy chục gia đình mà chỉ có hai dãy nhà cầu công cộng. Năm nhà cầu cá phía Đông dành cho nữ giới, năm nhà phía Tây để cho nam; được cất trên một cái ao thật rộng, bên dưới nuôi cá tra, mình vàng óng đen đẹp, lớt phớt ánh bạc mập tròn.