vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thế Đức
Tất cả các bài của tác giả Thế Đức:
Cũng chỉ có người mẹ - Tạp ghi - Jan 29, 2005
Thứ Bảy vừa rồi, gia đình chúng tôi, gồm hai vợ chồng tôi và mấy đứa con đi dự và đưa đám táng một người con trai, con của ông bà hàng xóm, nhà đối diện với nhà tôi. Anh ấy bị đụng xe, qua đời khi mới 33 tuổi.