vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mường Giang
Tất cả các bài của tác giả Mường Giang:
Các nhà nghiên cứu xưa nay, qua hai từ ngữ BỤT và PHẬT, nên kết luận rằng Phật giáo đã truyền vào VN từ đầu tây lịch, bằng hai con đường qua Ấn Độ và Trung Hoa. Do giáo lý nhà Phật về luân hồi, nhân quả, nghiệp chướng, rất gần gũi với tâm tình của tầng lớp người bình dân nông thôn, miền biển và lao động.
Nga và Trung Cộng đều có cả kho vũ khí nguyên tử như Hoa Kỳ, Anh, Pháp nhưng không dám đem ra sử dụng, tuy rằng đôi khi có lấy chúng để "hù dọa" thiên hạ như đã từng xảy ra trong quá khứ vào năm 1963 tại Cu Ba, giữa Mỹ và Liên Xô.
Mường Giang. Năm 8 sau tây lịch, Vương Mãng cướp ngôi Hán Tuyên Đế mới có 2 tuổi, rồi tự xưng làm vua, đổi nước là Tần. Theo Trung Hoa sử, Vương Mãng cũng như Tể tướng Lý Tư của nhà Tần, là những nhà chính trị đầu tiên áp dụng xã hội chủ nghĩa trên thế giới, qua các công cuộc tịch thu ruộng đất, và các cơ sở vật chất của toàn dân để quốc doanh.
 • Ngày 30-4-1975 QLVNCH buông súng theo lệnh TT Dương Văn Minh nhưng không đầu hàng Việt cộng! - Linh tinh - May 13, 2017
 • Sự loan tin bừa bãi của truyền thông Tây phương và Hoa Kỳ về cuộc chiến VN - Linh tinh - May 06, 2017
 • Tìm lại tuổi thơ qua điệu múa lân ngày Tết - Linh tinh - Mar 18, 2017
 • Đá gà: thú vui lâu đời của Việt Nam - Linh tinh - Mar 11, 2017
 • Đua thuyền ngày Tết, hay là tinh thần thượng võ chống ngoại xâm của dân tộc VN - Linh tinh - Mar 04, 2017
 • Xuân về lại nhớ bạn bè, một thời trên chiến địa - Tạp ghi - Feb 18, 2017
 • Năm Gà lại tới, sao quên được nạn đói năm Ất Dậu 1945 - Tạp ghi - Feb 11, 2017
 • Trung Cộng khủng bố Việt Nam bằng vũ khí môi sinh chiến lược, qua các đập thủy điện ... - Linh tinh - Apr 09, 2016
 • Từ Hồ Chí Minh tới Nguyễn Phú Trọng, CSVN trước sau vẫn bán nước cho Tàu - Linh tinh - Jan 30, 2016
 • Cuối năm nhìn lại Đại Họa Mất Nướcgần kề - Linh tinh - Jan 02, 2015
 • Nhìn lại đống rác lịch sử đánh Mỹ cứu nước của CSVN - Linh tinh - Mar 09, 2013
 • Thực chất và huyền thoại về Bên Thắng Cuộc theo chuyện kể của Huy Đức - Linh tinh - Jan 05, 2013