vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tiêu Nương
Tất cả các bài của tác giả Tiêu Nương:
Con mèo quán trọ - Tạp ghi - Jan 29, 2011
Tiêu Nương Paris (Con mèo có thực của một quán trọ, tỉnh Boulouris, duyên hải Địa-Trung, miền nam nước Pháp) Quán trọ Mai Lâm, tên Việt, tôi đặt cho quán trọ này vì ở gần đây có nhiều cây mơ.
Câu chuyện đêm St. Valentin - Truyện ngắn - Nov 20, 2004
Trong mỗi chuyện đời, bi kịch hay hài kịch là tùy người nghe chuyện. Adelina Lệ Tuyền, nhân vật trong truyện này. Nước Pháp hàng năm có nhiều ngày hội đặc biệt: Ngày hội các bà mẹ, hội các người cha, rồi từ lâu rồi, vào khoảng trung tuần tháng hai, ngày hội các tình nhân, fête des amoureux (Fête St.