vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Phước Đáng
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Phước Đáng:
Xưng hô trong gia đình - Tạp ghi - Jan 29, 2006
Dẫn nhập: Tết Âm lịch lại trở về với khắp mọi nhà. Gia đình gồm ông bà, vợ chồng, con cháu có dịp quần tụ bên nhau. Nhân cơ hội nầy, tác giả xin viết một bài có vẻ biên khảo, “XƯNG HÔ TRONG GIA ĐÌNH”, để cống hiến cho quí độc giả đọc mua vui trong 3 ngày Tết.
Đọc Chương 36... - Tạp ghi - Aug 13, 2005
Viết đủ thì phải viết “Đọc Chương 36, Hồi Kí Người Lính Già”. Tôn trọng ý tác giả Đặng Văn Việt, tôi chép y nguyên văn “hồi kí”, chứ tôi thì tôi viết “hồi ký”. Chỉ đọc hai câu đầu nầy thôi, độc giả cũng thấy ra nguồn gốc của 2 chúng tôi: Ông “người lính già” Đặng Văn Việt là cán binh Bắc Việt, người được đào tạo viết “hồi kí”.
Tôi mới đọc thấy trên “net” bài viết “Cách Dùng Chữ Nữ” của Ông Khải Chính Phạm Kim Thư. Bài nầy làm tôi liên tưởng đến chuyện giữa năm 1999, tôi cũng đọc được bài viết “Dùng Từ, Dùng Chữ Cho Đúng” của cố giáo sư Nguyễn Đình-Hoà.