vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Uyên Thi
Tất cả các bài của tác giả Uyên Thi:
Những cơn bão trong đời - Truyện ngắn - Nov 06, 2004
Viết tặng hiền huynh John Nguyễn Rặng phi lao xào xạc... người đàn bà giật mình run rẩy, hơi lạnh từ biển bốc lên, toàn thân nàng co rúm lại với khí trời giá buốt đêm nay.