vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Patrick Lang
Tất cả các bài của tác giả Patrick Lang:
Cây mai của người tù - Truyện ngắn - Sep 18, 2004
(Viết tặng Ngọc Mai - Springfield, Virginia ) Patrick Lang Tự nhiên như thế, mọi người đều yêu thích mùa xuân. Có phải chăng mùa xuân là mùa của trời đất giao hòa cùng vạn vật, mùa của thời tiết tuyệt vời, mùa của bao nhiêu lễ hội ở các đình chùa với hương trầm nghi ngút, mùa của cỏ cây hoa lá như thay áo mới để vui đùa với lũ bướm đàn ong.