vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Thiên Sơn
Tất cả các bài của tác giả Đặng Thiên Sơn:
Khi những giòng này được viết xuống, thì không còn bao lâu dân Hoa Kỳ sẽ biết ai sẽ là chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc là một lâu đài quét vôi màu trắng có vườn hoa hồng, có vườn hoa tulip, có vườn hoa đào tuyệt đẹp nằm trên đường Pennsylvania tại thủ đô Washington D.
Ký giả, ký thiệt! - Bạn đọc viết - Oct 11, 2008
Thỉnh Nguyện Thư của cử tri San Jose gởi đến HĐTP do Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison phát động, yêu cầu thành phố nên tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhứt để tiết kiệm tiền thuế của dân, tới bây giờ đã được 2 tuần.
San Jose bãi nhiệm nữ nghị viên Nguyễn đủ tư cách lên phiếu bầu (Recall of San Jose Councilwoman Nguyen qualifies for ballot) * Đặng thiên Sơn Đó là tựa đề bài viết của ký giả Joshua Molina báo San Jose Mercury News San Jose Mercury News, số phát hành vào chiều 9 tháng 10 năm 2008.
 • Ký giả, ký thiệt! - Bạn đọc viết - Oct 09, 2008
 • YES or NO trên phiếu bầu: sự chọn lựa của đồng hương khu vực 7 - Bạn đọc viết - Sep 27, 2008
 • YES or NO trên phiếu bầu: sự chọn lựa của đồng hương khu vực 7 - Bạn đọc viết - Sep 24, 2008
 • YES or NO trên phiếu bầu: sự chọn lựa của đồng hương khu vực 7 - Bạn đọc viết - Sep 24, 2008
 • Sự thành thật của một lá thư ngỏ - Bài viết của Đặng Thiên Sơn: - Bạn đọc viết - Sep 17, 2008
 • Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót - Bạn đọc viết - Sep 11, 2008
 • Mailer: những viên đạn bắn ra từ hai phía - Bạn đọc viết - Aug 22, 2008
 • Những suy nghĩ cũng cần nói ra ở giờ thứ 25! - Bạn đọc viết - Aug 16, 2008
 • Chân tướng câu chuyện 100 ngàn đồng - Đặng Thiên Sơn - Bạn đọc viết - Aug 06, 2008
 • Đàng Sau Những Lá Phướn Mang Tên Little Sàigòn - Bạn đọc viết - Jul 30, 2008
 • Thương phế binh VNCH, nghị viên Madison và cờ đỏ, cờ vàng. - Bạn đọc viết - Jul 25, 2008
 • Từ Nghị viên Madison đến Hồng Y Phạm Minh Mẫn: Hai hình ảnh một vấn đề - Bạn đọc viết - Jul 19, 2008