vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Thiên Sơn
Tất cả các bài của tác giả Đặng Thiên Sơn:
Chỉ còn không đầy hai tháng là đến ngày 03/03/09, ngày cử tri khu vực 7 bầu bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Nhưng, bắt đầu từ ngày 02/02/09, Hội Đồng Bầu Cử sẽ gởi ra phiếu bầu cho các cử tri ghi danh bầu khiếm diện.
Hãy nhìn từ hai phía để giá trị lá phiếu được đúng chỗ trong ngày bầu bãi nhiệm một nghị viên. Đặng thiên sơn Chỉ còn không đầy hai tháng là đến ngày 03/03/09, ngày cử tri khu vực 7 bầu bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Nhưng, bắt đầu từ ngày 02/02/09, Hội Đồng Bầu Cử sẽ gởi ra phiếu bầu cho các cử tri ghi danh bầu khiếm diện. Như vậy, bầu bằng thư sẽ sớm hơn bầu trực tiếp một tháng.
Trong tập thơ Kim Vân Kiều của Nguyễn Du có hai câu lục bát bất hủ: Lạ gì cái thói sai nha Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Sai nha mà thi hào Nguyễn Du đề cập đến là những kẻ có quyền, có thế trong tay, là những người có khả năng hành hạ, bắt nạt, bắt chẹt những người vô tội, là những kẻ ngang tàng, hống hách, chẳng tôn trọng lẽ phải và sự thật.
 • Bà Madison là... con hay là... má của cộng đồng ? - Bạn đọc viết - Dec 31, 2008
 • Kẻ chiến thắng trong đêm noel - Truyện ngắn - Dec 27, 2008
 • Hãy để mọi chuyện trôi theo dòng đời, xuôi theo lòng dân - Bạn đọc viết - Dec 20, 2008
 • Cộng đồng Việt Nam San Jose đã đi đúng đường khi quyết định bải nhiệm nghị viên Madison - Bạn đọc viết - Dec 13, 2008
 • Hết Cộng đồng tiếm danh của ông Dân đến DVD tiếm công của bà Madison - Bạn đọc viết - Dec 06, 2008
 • Chuyện khó tin nhưng có thật - Bạn đọc viết - Nov 29, 2008
 • Chuyện khó tin nhưng có thật - Bình luận - Nov 25, 2008
 • 20/11: Ngày báo tử sự nghiệp chính trị của nghị viên Madison Nguyễn khu vực 7. - Bạn đọc viết - Nov 19, 2008
 • Không ai dám nói bà ấy điên, nhưng không ai nghĩ bà ta bình thường! - Bạn đọc viết - Nov 12, 2008
 • Phải chăng bà Madison không được phép từ chức? - Bạn đọc viết - Oct 30, 2008
 • 4.775 chữ ký của cử tri khu vực 7 đã đi vào lịch sử thành phố San Jose - Tạp ghi - Oct 23, 2008
 • Đất nước trước hết hay Chúng ta cần thay đổi? - Biên khảo - Oct 16, 2008