vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Thiên Sơn
Tất cả các bài của tác giả Đặng Thiên Sơn:
Trong thời kỳ chiến tranh Quốc - Cộng giữa hai miền Nam - Bắc Việt Nam, vai trò quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nổi bật trên sân khấu chính trị miền Nam khi các tướng lãnh đứng ra làm cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Cơn đau - Truyện ngắn - May 02, 2009
(Kỷ niệm của một thời chinh chiến) Vì đứng đợi khá lâu nên máu của cơ thể từ trên dồn xuống làm Ngà thấy gót chân trái của mình bắt đầu buốt nhức nhối vô cùng. Chàng co chân trái gác nhẹ lên sóng lưng của bàn chân phải để cho bớt tê, nhưng chẳng bao lâu chân phải cũng tê luôn vì bị sức nặng của nguyên cả cơ thể đè lên đó.
Sau Hiệp Định Genève với nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, những nước nhược tiểu bị cường quốc thống trị lần lượt được trao trả độc lập. Vào thời điểm này, Việt Nam chia thành hai quốc gia.
 • Đừng để Việt Cộng ngồi rung đùi! - Bạn đọc viết - Apr 04, 2009
 • Hãy cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để chống kẻ thù! - Bạn đọc viết - Mar 27, 2009
 • Con đường mới, nhiệm vụ mới - Bạn đọc viết - Mar 21, 2009
 • Sự phản bội độc ác đáng bị trừng phạt! - Bạn đọc viết - Feb 26, 2009
 • Sự phản bội độc ác đáng bị trừng phạt! - Bạn đọc viết - Feb 25, 2009
 • San Jose có thêm một “anh hề” chính trị - Bạn đọc viết - Feb 19, 2009
 • Bãi nhiệm một nghị viên là việc thực thi quyền hiến định chớ không phải là một cuộc tranh luận - Bạn đọc viết - Feb 11, 2009
 • Chúc Tết và sự nói láo của bà Madison - Bạn đọc viết - Jan 31, 2009
 • Câu chuyện đêm giao thừa - Truyện ngắn - Jan 31, 2009
 • Ngày xuân với những lễ hội thể hiện văn hóa dân tộc - Biên khảo - Jan 24, 2009
 • Ngôn ngữ của sự lựa chọn: thay đổi, thay thế và dễ dãi - Bạn đọc viết - Jan 23, 2009
 • Nhìn từ hai phía: chợ sáng và chợ chiều - Bạn đọc viết - Jan 16, 2009