vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Hữu Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Hữu Nguyên:
Trong một cố gắng nhằm chôn giấu cuộc tranh luận về thành tích của ông ta trong cuộc chiến Việt Nam, một thời là chủ đề chính cuả Kerry trong cuộc diễn thuyết vận động tranh cử, John Kerry đang yêu cầu được quay trở lại với những cuộc tranh luận chung quanh những vấn đề thời sự có liên hệ đến những phẩm chất của một vị tổng thống.