vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Phúc Vĩnh Tung
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung:
Đã lâu lắm không còn cái thú uống trà. Công việc ngày càng chiếm nhiều thì giờ, cần cà phê thay trà để làm việc. Cà phê Mỹ có thể uống theo kiểu Mỹ, mang ly cà phê lên xe, vừa lái vừa uống, nhưng trà mà uống kiểu này thì chán chết.
Qua hai phần trình bày về nhà ở và cơ sở thương mãi, từ những khái niệm và các nguyên tắc căn bản của khoa Phong Thủy, chúng tôi nghĩ rằng đã giúp được quý vị phần nào thay đổi cái nhìn của mình về khoa Phong Thủy.
Chúng ta đã nhắc lại nhiều lần trong loạt bài này là Phong Thủy ngày hôm nay đã đơn giản hóa và thực tiển hóa đến độ có thể xem như là một nghệ thuật trang trí nhà cửa, văn phòng hay cơ sở làm ăn buôn bán.
 • bài 12: Những điều nên biết về phong thủykhi mướn một cơ sở thương mãi - Biên khảo - Nov 27, 2004
 • Bài 11: Cơ sở thương mãi - Biên khảo - Nov 20, 2004
 • Bài 10: Bốn phần quan trọng nhất trong một căn NHÀ - Biên khảo - Nov 13, 2004
 • Bài 9: Hình dáng của căn nhà - Biên khảo - Nov 06, 2004
 • Bài 8: Tám Hướng hay Tám Cung của một căn nhà - Biên khảo - Oct 30, 2004
 • Phong Thủy 7: Đường vào nhà và cửa chính - Linh tinh - Oct 23, 2004
 • Bài 6: Cách tìm hướng và ý nghĩa mỗi hướng - Biên khảo - Oct 16, 2004
 • Hướng nhà (bài 5) - Biên khảo - Oct 09, 2004
 • Những vị thuốc của khoa Phong Thủy - Biên khảo - Sep 25, 2004
 • Vài khái niệm về khoa phong thủy - Biên khảo - Sep 18, 2004
 • Phong Thủy là gì? - Biên khảo - Sep 11, 2004