vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 25, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nga Sơn
Tất cả các bài của tác giả Nga Sơn:
50 năm trở lại: Hà – Nội - Tạp ghi - May 07, 2005
Nhà báo Phan-Nghị trước khi vĩnh viễn ra đi, ông đã trở lại Hà-Nội ở tuổi 80, thăm nơi chôn nhau, cắt rốn, rồi viết bài “Hà-Nội của tôi thời thơ ấu” , ông viết: “....Tôi sinh ra ở Hà-Nội, vâng, tôi xin thành thực khai báo như thế.
Bút Ký 6: Đường lên sơn cước - Tạp ghi - Apr 23, 2005
“Đường Lên Sơn Cước” là lên thăm các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam: Ban-Mê-Thuật, Pleiku, Kontum, Lâm-Đồng, Đà-Lạt … Cũ hay Gia-Lai, Kontum, Đắc-Lắk, Đắt-Nông, Lâm Đồng… tên mới sau này.
Ngày xưa ông bà ta cho việc “ăn nói” là quan trọng nên luôn nhắc nhở con cháu: “Lời nói không mất tiền mua, Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Hay “hãy uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói”! “Lời Ăn Tiếng Nói” đứng đầu
  • 50 năm trở lại: Thắng cảnh Hạ Long do Tàu khai thác! - Tạp ghi - Apr 02, 2005
  • 50 năm trở lại: Thanh Hóa có Trạng Quỳnh - Tạp ghi - Mar 26, 2005
  • 50 năm trở lại Thần Phù – Nga Sơn – Thanh Hóa (bài 2) - Tạp ghi - Mar 19, 2005
  • 50 năm trở lại - Tạp ghi - Feb 26, 2005
  • Ly kỳ cái tên - Linh tinh - Sep 11, 2004