vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hoàng Vũ
Tất cả các bài của tác giả Hoàng Vũ:
Nếu không đọc báo Mỹ, ai cũng tưởng TT Bush là người giàu nhất trong 4 ứng cử viên kỳ nầy. Nhớ lại, trong bài diễn văn đọc trước đại hội đảng Dân Chủ năm 2000, bà Anne Richards, cựu Thống Đốc tiểu bang Texas có nói một câu đại ý như sau: Thống đốc Bush vừa sinh ra thì đã có một cái muỗng bạc ở trong miệng rồi.