vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 07, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Nhật Kim
Tất cả các bài của tác giả Trần Nhật Kim:
Sau khi thi hành chính sách “đổi mới” vào đầu năm 1988 và Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận trong năm 1994, bang giao Việt-Mỹ được thiết lập sau một thời gian dài thù địch. Hàng trăm ngàn người Việt hải ngoại về thăm thân nhân đã biến đổi bộ mặt thành phố và đời sống kinh tế của người dân trong nước khả quan hơn trước.
Trong thập niên 80, Việt Nam đã trải qua giai đoạn lạm phát phi mã. Lý do xẩy ra tình trạng này vì chính quyền Hà Nội phải in thêm tiền để bù lấp lỗ hổng thiếu hụt ngân sách.
Việt Nam : Vùng cấm Dân Chủ - Tạp ghi - Dec 11, 2004
Ngày 15/9/2004, vì cộng sản Hà Nội vi phạm trầm trọng tới tự do tôn giáo, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định liệt kê Việt Nam vào danh sách “những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng cần được quan tâm đặc biệt”.
  • Việt-Nam: Từ chiêu bài “Đại đoàn kết – Hòa giải Dân tộc” Đến “Nghị Quyết 36” - Biên khảo - Aug 14, 2004