vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Nhật Kim
Tất cả các bài của tác giả Trần Nhật Kim:
Trong thập niên 80, Việt Nam đã trải qua giai đoạn lạm phát phi mã. Lý do xẩy ra tình trạng này vì chính quyền Hà Nội phải in thêm tiền để bù lấp lỗ hổng thiếu hụt ngân sách.
Việt Nam : Vùng cấm Dân Chủ - Tạp ghi - Dec 11, 2004
Ngày 15/9/2004, vì cộng sản Hà Nội vi phạm trầm trọng tới tự do tôn giáo, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định liệt kê Việt Nam vào danh sách “những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng cần được quan tâm đặc biệt”.
Trong thời gian vừa qua, đảng CSVN đã bắt giam những người đấu tranh cho dân chủ, khiến tình hình trong nước có nhiều dấu hiệu bất ổn. Về phía quân đội có Tướng Trần Độ, Đại Tá Phạm Quế Dương .