vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 05, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Nhật Kim
Tất cả các bài của tác giả Trần Nhật Kim:
Sống chết trong tay Cộng sản - Linh tinh - May 25, 2019
Tôi đọc tác phẩm “Human Destiny” (Định Mệnh Con Người) của tác giả Pierre Lecomte du Nouy (1883-1947) khi còn nhỏ, ở tuổi mà các cụ thường nói: “ăn chưa no, lo chưa tới”, chưa có một chút ý thức, kinh nghiệm nào về cuộc đời, nên hai chữ “Số Mệnh” cứ ám ảnh tôi mãi.
Ca trù: Một thời vang bóng - Biên khảo - Apr 13, 2019
Văn hóa là tài sản, là lẽ sống của con người, mang tính liên tục từ thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau. Văn hóa chỉ có thể phát triển trong môi trường tự do, nơi mà người dân có đầy đủ quyền sống, một xã hội mà mỗi cá nhân phải được tôn trọng và bảo vệ.
Sài Gòn: Miền đất hứa - Linh tinh - Mar 09, 2019
Trong lịch sử cận đại, Việt Nam có hai biến cố quan trọng: Cuộc di cư của hàng triệu người từ Bắc vào Nam năm 1954 và cuộc xâm chiếm miền Nam của CS miền Bắc ngày 30-4-1975, khiến hàng triệu người miền Nam vượt thoát tìm tự do.
 • Hệ quả tai hại của nền kinh tế bao cấp - Linh tinh - Sep 23, 2017
 • Hồ Chí Minh và gương “ăn cháo đá bát” trong chế độ CS - Linh tinh - Jul 02, 2016
 • Vũng Áng: Cá chết báo hiệu ngày tàn của CSVN - Linh tinh - May 28, 2016
 • Áo dài Việt Nam: Thăng trầm theo vận nước - Biên khảo - May 07, 2016
 • Hà-Nội: Hoài niệm một thời chưa cộng sản - Tạp ghi - Mar 12, 2016
 • Người Mỹ gốc Việt nghĩ gì về người đại diện ngoại giao của Hà Nội? - Tạp ghi - Feb 16, 2008
 • Liệu cả nước có cần học tập theo gương Hồ Chí Minh? - Tạp ghi - Apr 28, 2007
 • Hành động buôn người và lừa dối người Việt hải ngoại qua Nghị Quyết 36 Của CSVN - Tạp ghi - Apr 21, 2007
 • Phẩm giá phụ nữ việt nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa - Tạp ghi - Apr 08, 2006
 • Góp ý về : “Hòa hợp Hòa giải Dân tộc“ - Tạp ghi - Oct 15, 2005
 • Vài nhận xét về bài viết: “Vấn Đề Việt Kiều” - Tạp ghi - Aug 06, 2005
 • Việt Nam: Từ Nghị Quyết 36 Đến Chiến Dịch Đồng Tâm - Tạp ghi - Jun 18, 2005