vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Trung Dũng
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Trung Dũng:
[Đây là chuyện có thật xẩy ra cho chính bản thân tôi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 lúc 10 giờ sáng ở đơn vị Tiểu Đoàn Truyền Tin / Bộ Tổng Tham Mưu] Lấy mốc thời điểm trước những ngày 29 và 30 tháng 4, là những ngày thủ đô Sàigòn còn tương đối yên tĩnh.
Ngày Đức phục vụ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 21 đóng ở Bạc Liêu, không đêm nào Đức không nghe thấy khẩu trọng pháo đặt sau Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn không bắn. Bắn với tiếng nổ lớn, trước gần rồi sau có tiếng khác nhỏ hơn vọng lại.
Như chim bỏ đường bay - Truyện ngắn - Jan 30, 2010
Vườn sau nhà, Thụy mắc võng nằm đu đưa nghe chim hĩt. Chim ở đâu đó thường bay về họp bầy, lẩn trong lớp lá, hót líu lo buổi sớm mai lúc mặt trời nắng đỏ. Nằm võng, Thụy tìm được cái thú đong đưa thân như con nhện đong đưa thân trên mạng lưới.
 • Đêm Noel ở viện dưỡng lão - Truyện ngắn - Dec 26, 2009
 • Cục bướu - Truyện ngắn - Dec 05, 2009
 • Tình ngỡ đã phôi pha - Truyện ngắn - Oct 31, 2009
 • Đứng ở ngã ba đường - Truyện ngắn - Sep 05, 2009
 • Con đường dài thật dài - Truyện ngắn - Aug 08, 2009
 • Cửa địa ngục - Truyện ngắn - May 16, 2009
 • Con nhện - Truyện ngắn - Apr 25, 2009
 • Trên đường phố về đêm - Truyện ngắn - Apr 04, 2009
 • Lò cừ nung nấu sự đời - Truyện ngắn - Mar 21, 2009
 • Bữa cơm tối trong nhà - Truyện ngắn - Mar 13, 2009
 • Đêm thánh vô cùng - Truyện ngắn - Dec 27, 2008
 • Ngôi sao bên phương đông - Truyện ngắn - Dec 13, 2008