vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Minh Khôi
Tất cả các bài của tác giả Trần Minh Khôi:
Sự tích núi Ngũ Hành - Linh tinh - Jul 31, 2004
LỜI NÓI ĐẦU Truyện cổ tích Việt Nam là một kho tàng dồi dào của bộ môn văn học bình dân, loại văn chương truyền miệng trong dân gian từ thời kỳ nước ta còn ở chế độ bộ tộc xa xưa đến nay, mà không ai biết rõ nguồn gốc về xuất xứ.