vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hạt Cát
Tất cả các bài của tác giả Hạt Cát:
Phân thân truyền kỳ - Truyện ngắn - Jul 23, 2004
“Cô vọng ngôn chi, cô thính chi” Nói láo mà chơi nghe láo chơi ! Sinh tuổi xấp xỉ tứ tuần. Nhờ lão thiên gia ưu đãi, vào năm đó chàng đã là chủ nhân ông của một tài sản kết xù. Ai cũng nghĩ rằng chàng thuộc giới con ông cháu cha nên mới có thể sở hữu số tài sản và điền thổ khổng lồ như vậy, người ta còn đồn đãi là chàng đào trúng một kho vàng, ôi thôi, huyền thoại chung quanh chàng không biết cơ man nào mà kể, chàng nghe được chỉ cười.