vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Hữu Thống, Luật sư
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hữu Thống, Luật sư:
Theo sử sách của Đảng Cộng Sản, ngày 11-11-1945 Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương và ngày 3-9-1969 Hồ Chí Minh về chầu tổ Mác-Lê. Ngày nay sự thật lịch sử cho biết Đảng Cộng Sản Đông Dương không tự giải tán năm 1945, và Hồ Chí Minh đã về chầu tổ Mác- Lê ngày hôm trước, 2 tháng 9, 1969.
Trước Tòa Án Quốc Dân và Tòa Án Lịch Sử, các Luật Gia Việt Nam công bố Cáo Trạng kết án Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) về 6 tội phản bội tổ quốc theo trình tự như sau: I.
35 NĂM NHÌN LẠI - Biên khảo - Apr 24, 2009
CUỘC THẤT TRẬN VÀ PHẢN BỘI ĐỒNG MINH Luật sư Nguyễn Hữu Thống 10 năm sau khi Saigon thất thủ, trong cuốn “No More Vietnams” xuất bản năm 1985, Tổng Thống Richard Nixon tự phán: “Trong cuộc chiến đấu này Hoa Kỳ đã thất bại và phản bội đồng minh (failure and betrayal).
  • HOÀNG SA TRƯỜNG SA THEO CÔNG PHÁP QUỐC TẾ - Bình luận - Dec 01, 2008
  • Giải tỏa huyền thoại Hồ Chí Minh. - Tạp ghi - Jun 30, 2007
  • Khôi phục đạo làm người - Tạp ghi - Apr 02, 2005
  • Những bản án tiền chế và bất công áp đặt cho Trần Dũng Tiến, Trần Khuê và Phạm Quế Dương - Biên khảo - Jul 24, 2004