vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Duy An Đông
Tất cả các bài của tác giả Duy An Đông:
Người đàn bà Việt Nam (kỳ 14) - Truyện ngắn - Mar 25, 2006
(Tiếp theo kỳ trước) Mẹ mong con xây dựng gia đình là gia đình ta trọn vẹn. Sau này con có theo lệnh tổng độâng viên, ở nhà vợ con và mẹ trông coi cơ ngôi này, con ra đi cũng yên dạ.
Người đàn bà Việt Nam (Kỳ 13 ) - Truyện ngắn - Mar 18, 2006
2)- Cậu Văn Hiếu, con Ngọc Thủy vào đại học Văn Hiếu mỗi ngày mỗi khôn, ngày cậu bé biết đi chập chững, rồi biết nói, rồi tiếp theo được cắp sách đến trường là những khoảng thời gian Ngọc Thủy sung sướng nhất trong đời mình.
Người đàn bà Việt Nam ( Kỳ 12) - Truyện ngắn - Mar 11, 2006
Trong nội bộ giữa hai người Ngọc Thủy và Văn Sơn thì đàng hoàng, trong tinh thần làm ăn thì rất thân thiện, cho nên bên ngoài người ta cứ nghi rằng hai người có quan hệ về tình cảm.
 • Người đàn bà Việt Nam ( Kỳ 11) - Truyện ngắn - Mar 04, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam (kỳ 10) - Truyện ngắn - Feb 25, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam ( Kỳ 9) - Truyện ngắn - Feb 18, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam ( Kỳ 8) - Truyện ngắn - Jan 21, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam (Kỳ 7 ) - Truyện ngắn - Jan 14, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam ( kỳ 6 ) - Truyện ngắn - Jan 07, 2006
 • Người đàn bà Việt Nam (kỳ 5) - Truyện ngắn - Dec 31, 2005
 • Người đàn bà Việt Nam (kỳ 4) - Truyện ngắn - Dec 17, 2005
 • NGƯỜI ĐÀN BÀ VIỆT NAM (kỳ 1) - Truyện ngắn - Nov 19, 2005
 • Khi anh đã tròn bảy bó - Tạp ghi - Oct 29, 2005
 • Sức mạnh của ái tình và cuộc sống dễ thương - Truyện ngắn - Sep 17, 2005
 • Lễ cưới của hai ông bà già - Tạp ghi - Aug 27, 2005