vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Gia Bảo
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Gia Bảo:
Mùa Hè Paris 2004 - Tạp ghi - Jul 24, 2004
Không kênh kiệu cũng chẳng làm bộ làm tịch, tôi từ chối không đi Pháp mùa hè năm nay. Phần vì một số công tác tự nguyện sinh hoạt cộng đồng còn dang dở, phần khác vì giá vé máy bay, theo tôi quá đắt, $750US để đi Air France vào đúng ngày tháng dự trù, dịp nhà tôi đưa cụ nhạc về Pháp.
Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây... - Truyện ngắn - Jul 03, 2004
Những ao ước được truyền tụng gần trăm năm qua: ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, hầu như đến thế hệ chúng ta ngày nay không còn thấy thích hợp nữa! Trải qua những biến thiên của đất nước, người Việt lưu lạc khắp bốn phương trời đều đồng ý với nhau ít nhất về một điều, đó là món nợ cơm áo (!) đeo đẳng chúng ta suốt cuộc sống, không có không được.