vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đỗ Thông Minh
Tất cả các bài của tác giả Đỗ Thông Minh:
Hoa anh đào và hoa mai ở Nhật - Biên khảo - May 29, 2004
HOA ANH ĐÀO Đến xứ anh đào, tiếng Nhật gọi là “Sakura” (Anh), vào tháng 4 năm 1970, lần đầu tiên tôi được ngắm hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Đúng là thứ hoa biểu tượng cho nước Nhật, được coi là “quốc hoa”, vì đâu đâu cũng thấy trồng.