vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Công Tử Hà Đông
Tất cả các bài của tác giả Công Tử Hà Đông:
Chén đắng cuối năm - Tạp ghi - Mar 29, 2007
Ông khóc làm chi thế, hỡi ông? Cười lên một tiếng có hơn không? Đời người sống được bao nhiêu nả, Mà nỡ ăn vòi với Hóa Công? Không biết thơ của ông nào. Tôi đọc bốn câu trên những năm 1940, thời gian tôi còn trinh tiết, trong tỉnh lỵ Hà Đông bên hông Hà Nội, thành phố thời tôi thơ ấu.
Chén đắng cuối năm - Tạp ghi - Feb 17, 2007
Ông khóc làm chi thế, hỡi ông? Cười lên một tiếng có hơn không? Đời người sống được bao nhiêu nả, Mà nỡ ăn vòi với Hóa Công? Không biết thơ của ông nào. Tôi đọc bốn câu trên những năm 1940, thời gian tôi còn trinh tiết, trong tỉnh lỵ Hà Đông bên hông Hà Nội, thành phố thời tôi thơ ấu.
Đọc Nếu Đi Hết Biển - Biên khảo - May 29, 2004
LTS của Tạp Chí Làng Văn.- Trung-tâm William Joiner (WJC) của Đại-học Massachusetts, sau khi thuê cán-bộ VC làm phúc-trình về người tị-nạn Việt-Nam, lại tiếp-tục mướn cán-bộ đỏ (Trần Văn Thủy) dùng hình-thức phỏng-vấn một số nhân-vật lờ-nhờ ở hải-ngoại, đúc kết thành cuốn sách Nếu Đi Hết Biển, tiếp-tục bóp méo hình-ảnh cộng-đồng tị-nạn Việt-Nam.