vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Tôn Nữ Mặc Giao
Tất cả các bài của tác giả Tôn Nữ Mặc Giao:
Ghen - Tạp ghi - Jan 29, 2011
Người ta thường nói: Ớt nào là ớt chẳng cay? Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Ghen giống như một bản nhạc, khi lên khi xuống, khi trầm khi bổng, khi cao khi thấp, khi buồn khi đau.
Trở về từ "Ải Môn Quan" - Tạp ghi - Sep 11, 2010
MÓN ĂN THEO BƯỚC DI TẢN (MĂTBDT) là một cuốn sách được viết chung gồm nhiều tác giả với chủ đề: Mỗi tác giả phải viết một bài trong đó có ba món ăn nhằm gợi nhớ lại quê huơng yêu dấu đã xa nghìn trùng khi bắt đầu cuộc sống tha hương nơi xứ người sau cơn biến động đau thương ngày 30 tháng 4 của đất nước.
Những mãnh đời hồng nhan - Truyện ngắn - May 15, 2010
Chung quanh bên lò sưởi lửa đang bập bùng tí tách reo trong một căn phòng ấm cúng tại một ngôi nhà ở tận tiểu bang Main miền Bắc nước Mỹ, là năm khuôn mặt của năm người đàn bà ở vào lứa tuổi đang đổ dần sang phía bên này triền dốc cheo leo của kiếp nhân sinh.
 • Sáu bà giặc cái. - Truyện ngắn - Mar 20, 2010
 • Chuyện cũ xì. - Tạp ghi - Feb 20, 2010
 • Vị ngọt đôi môi. - Truyện ngắn - Feb 13, 2010
 • Paris thu tao ngộ. - Tạp ghi - Oct 24, 2009
 • Camping - Tạp ghi - Aug 21, 2009
 • Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển... - Tạp ghi - Jul 04, 2009
 • Lá di thư (phần cuối) - Truyện ngắn - Jun 20, 2009
 • Lá di thư (phần cuối) - Truyện ngắn - Jun 20, 2009
 • Lá di thư 2 - Truyện ngắn - Jun 13, 2009
 • Lá di thư. - Truyện ngắn - Jun 06, 2009
 • Lá di thư. - Truyện ngắn - Jun 06, 2009
 • Giòng chò bỗng. - Linh tinh - May 30, 2009