vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Châu
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Châu:
Trong cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2004 có nhiều sự kiện bên lề rất kỳ lạ. Đó là chuyện một số người bên ngoài các Ủy Ban Vận Động Chính Thức của hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, đã tự nguyện (hoặc được bí mật sai khiến) đứng ra dùng tất cả tâm trí, sức lực của bản thân để đánh các ứng cử viên một cách quyết liệt, tàn bạo, không từ một thủ đoạn đê hèn nào, kể cả những hành động có lợi cho kẻ thù nước Mỹ và gần như phản quốc.
CẢ HAI VỢ CHỒNG JOHN KERRY ĐỀU BỊ HỐ NẶNG Tuần trước, Thượng nghị sĩ Kerry, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã bị hố trong hành vi thô bỉ, nhỏ nhen đem chuyện riêng của con gái người ta vào cuộc tranh luận kiếm phiếu.
Tình hình bầu cử sôi động - Linh tinh - Oct 28, 2004
Theo cuộc thăm dò mới nhất của tuần báo TIME, Tổng thống Bush hơn Thượng Nghĩ Sĩ Kerry 5 điểm. Cuộc điều tra trên số người có thể đi bầu cho thấy 51 phần trăm bầu cho Tổng Thống Bush, 46 phần trăm bầu cho THS Kerry, ứng cử viên Ralph Nader được 2%.
  • Halloween ngày âm dương giao ngộ - Biên khảo - Oct 23, 2004
  • Trung Thu: Trăng và Cuội - Biên khảo - Sep 25, 2004
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh - Biên khảo - Sep 10, 2004
  • Tìm hiểu ngày vinh danh và biết ơn cha - Biên khảo - Jun 19, 2004
  • Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản và Nghị Quyết 36 - Biên khảo - May 22, 2004
  • Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam và phản ứng của Việt Nam hải ngoại. - Bình luận - May 15, 2004
  • Bệnh mù lòa - Linh tinh - May 01, 2004