vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Trung Ngôn
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Trung Ngôn:
Chiều thứ Bảy 6-3-2004, lúc 2:00 chiều tại Trụ sở Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Bắc California, ở San Jose, ông Đào Văn Bình, Tổng Hội Trưởng Hội Cưu Tù Nhân Chính trị Việt Nam đã cho ra mắt cuốn 20 năm viết văn do ông viết.