vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Minh An
Tất cả các bài của tác giả Minh An:
Pháp Luân Công (PLC) yếu lược - Biên khảo - Mar 13, 2004
Giới Thiệu PLC là gì? - PLC là pháp luyện khí công của tác giả Lý Hồng Chí (Trung Quốc). Có nhiều ý niệm khác nhau về khí công. Theo tác giả: khí công chỉ là phương thức tu luyện để tu tâm tánh, từ đó mới có thể phát triển những công lực phi thường.