vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyên Ngữ
Tất cả các bài của tác giả Nguyên Ngữ:
Giữa hai mùa Xuân - Truyện ngắn - Feb 28, 2004
Xuân năm 2001 Bậu đi lấy chồng. Đám cưới Bậu tổ chức linh đình ở một nhà hàng ba bốn sao, cuối đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn. Ngày nhà em pháo nổ, tội lệ gì tôi phải cuộn mình trong chăn.