vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 31, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Nói dối, lường gạt và bạo lực tuyệt đối đã đưa Chủ nghĩa Cộng sản nắm quyền tại nhiều nước trên thế giới kể từ năm 1919 trong cuộc cách mạng vô sản do Vladimir Lenin cầm đầu.
Không phải lần đầu tiên mà cộng đồng nhân loại bị giới cầm quyền bưng bít hoặc bẻ cong thông tin có thể dẫn tới những thiệt hại về tinh thần và vật chất vô cùng nghiêm trọng đối với quảng đại quần chúng.
Bắc Kinh: bè lũ phá hoại - Bình luận - May 20, 2020
Quốc Tế Ca được làm Đảng Ca cho Chủ nghĩa Cộng sản có những câu ... vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành ... bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, khiến nhân loại rùng mình trước bước chân đẫm máu của cuộc Cách mạng Vô sản tại Nga năm 1917 và tại Trung Quốc vào năm 1921, tiếp theo lưỡi hái tử thần lan tràn khắp thế giới.
 • Làm sao triệt hạ chính sách Cộng-hoá? - Bình luận - May 16, 2020
 • Các giải pháp hợp lý trên biển Nam Trung Hoa bị cố tình lãng quên - Bình luận - May 09, 2020
 • Tập Cận Bình càng đánh càng thua - Bình luận - May 07, 2020
 • Những vấn đề tồn đọng của Việt Nam sau 30/04/1975 và giải pháp - Bình luận - May 05, 2020
 • Virus Vũ Hán, SARS-CoV-2, Covid-19 những điều trái khoáy trong dư luận quốc tế - Bình luận - May 02, 2020
 • Liên minh Nga-Trung Quốc đối đầu Hoa Kỳ? - Bình luận - Apr 28, 2020
 • Cộng đồng kinh tế ASEAN cứ tìm những nẻo đoạn trường mà đi - Bình luận - Apr 23, 2020
 • Bắc Kinh hù Đông Nam Á - Bình luận - Apr 21, 2020
 • Ngón đòn độc của Tập Cận Bình đang bị dội ngược - Bình luận - Apr 18, 2020
 • Ngón đòn độc của Tập Cận Bình đang bị dội ngược - Bình luận - Apr 18, 2020
 • Những điều nghịch lý đến từ Covid-19 - Bình luận - Apr 14, 2020
 • Làm sao Châu Á thoát khỏi mối đe doạ từ Trung Quốc? - Bình luận - Apr 08, 2020