vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Học giả Carlyle. A. Thayer, chuyên gia về vấn đề Biển Nam Trung Hoa (SCS), đã đọc tham luận tại Hội nghị Mạc Tư Khoa hôm 18-09-2017 liên quan đến chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Nam Trung Hoa.
Chiến tranh Lạnh (1947-1991) đã chấm dứt sau khi Liên Xô và Đệ tam Quốc tế Cộng sản tự tan rã từ năm 1991 kéo theo sự sụp đổ của Hiệp ước Warsaw (1955-1991). Nhưng, tâm lý Chiến tranh Lạnh vẫn tồn tại ở Cộng hoà Liên bang Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba thể hiện qua hình thức tổ chức xã hội với chủ trương gìn giữ và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực bằng bộ máy chuyên chính vô sản.
Sau Đệ nhị Thế chiến, Âu Châu đã an bình dù cho có chất chứa một kho vũ khí nguyên tử đồ sộ và hai Hiệp ước quân sự hùng mạnh nhất địa cầu: Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO từ 1949) do Hoa Kỳ lãnh đạo và Hiệp ước Warsaw (Warsaw Pact từ 1955) do Liên Xô cầm đầu.
 • Ai cười ai trên cõi đời này - Bình luận - Sep 09, 2017
 • Cơn sốt nguyên tử Bắc Triều Tiên - Bình luận - Sep 07, 2017
 • Mối đe doạ nguyên tử từ Bình Nhưỡng được đặt lên bàn cân - Bình luận - Sep 06, 2017
 • Thế chiến Quốc-Cộng lần thứ hai - Bình luận - Sep 02, 2017
 • Những nghịch lý có thể nhận chìm ASEAN - Bình luận - Aug 30, 2017
 • Viết sử theo kiểu Cộng Sản Việt Nam - Bình luận - Aug 26, 2017
 • Chủ nghĩa bè phái: tổng hợp của chủ nghĩa cs và chủ nghĩa thực dân - Bình luận - Aug 22, 2017
 • Trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tâm lý cuồng tín - Bình luận - Aug 19, 2017
 • Kẻ nội thù phi lý tại Hoa Kỳ - Bình luận - Aug 16, 2017
 • Đáp số cho bài toán Bắc Triều Tiên đang chờ biện pháp thực thi hữu hiệu - Bình luận - Aug 16, 2017
 • ASEAN tình nguyện mất tự chủ - Bình luận - Aug 10, 2017
 • Nội các chiến tranh Donald Trump - Bình luận - Aug 09, 2017