vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Tính tới ngày 27/11/2020, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa được xác nhận trên phương diện pháp lý, mặc dù có vài thủ tục đang tiến hành tại Toà Bạch Ốc. Nhưng, trong khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á Thái Bình Dương đã diễn ra hai xu hướng rõ rệt: thương mại hàng đầu hoặc chủ quyền tối thượng.
Những điều khuất tất trong bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020 Kể từ khi lập quốc (1783), Hoa Kỳ đã có 45 tổng thống mà vị đầu tiên là George Washington (1789-1797), và đã xảy ra 4 vụ tranh chấp chức tổng thống.
Phải vô cùng thận trọng với RCEP - Bình luận - Nov 24, 2020
Thoả thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 15 quốc gia như Việt Nam, Tân Gia Ba, Bruenei, Phi Luật Tân, Indonesia, Thái Lan, Lào, Cambode, Myanmar, Mã Lai Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan ký kết hôm 15-11-2020.
 • Ảo tưởng của người Mỹ da màu - Bình luận - Nov 21, 2020
 • Hai mặt trong cuộc chiến Mỹ-Trung - Bình luận - Nov 17, 2020
 • Tình trạng độc tài gia tăng khắp thế giới - Bình luận - Nov 14, 2020
 • AŠn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể thành chiến trường không? - Bình luận - Nov 13, 2020
 • Đối phó với Trung Quốc: ảo tưởng của Đức - Bình luận - Nov 10, 2020
 • Lường gạt và thiện chí trong sinh hoạt nhân loại - Bình luận - Nov 04, 2020
 • Tầm quan trọng của bầu cử Mỹ 2020 - Bình luận - Nov 03, 2020
 • Hoa Kỳ đương đầu với kẻ thù khắp thế giới - Bình luận - Oct 31, 2020
 • Tác hại của tin giả trong thời đại kỹ thuật số - Bình luận - Oct 28, 2020
 • Can thiệp thô bạo vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020 - Bình luận - Oct 27, 2020
 • Tổng Thống Donald Trump đối phó với kẻ nội thù - Bình luận - Oct 24, 2020
 • Đối chọi giữa người khổng lồ và cậu bé tí hon - Bình luận - Oct 14, 2020