vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 14, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, kể cả 1,000 năm đô hộ giặc Tàu và 100 nô lệ giặc Tây vẫn chưa bao giờ thê thảm, khủng khiếp như từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia vào sinh hoạt của nòi giống Tiên Rồng năm 1930.
Lịch sử Châu Âu gắn liền với hành động xâm lăng, thiết lập thuộc địa, kỳ thị chủng tộc, truyền bá tôn giáo, cao ngạo văn hoá đã buộc phải thay đổi sau hai trận Đại chiến thứ nhất và thứ hai làm kiệt quệ sức mạnh quân sự.
Trong bộ lễ phục kiểu Mao Trạch Đông, chủ tịch Tập Cận Bình đã khai mạc kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc (PRC). Đứng hai bên có cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào mặc âu phục.
 • Chủ nghĩa dân tộc đối chọi với toàn-cầu-hoá - Bình luận - Sep 28, 2019
 • Tóm lược tình hình biển Nam Trung Hoa - Bình luận - Sep 25, 2019
 • Tình trạng trục trặc trong mối quan hệ EU-USA - Bình luận - Sep 21, 2019
 • Kỷ niệm 70 nhà nước cộng sản: Tập Cận Bình và miếng gân gà - Bình luận - Sep 18, 2019
 • Thư không niêm - Bình luận - Sep 14, 2019
 • Vai trò Đại Tây Dương-Thái Bình Dương trong chiến lược toàn cầu - Bình luận - Sep 11, 2019
 • Nhu cầu chế ngự Trung Quốc - Bình luận - Sep 07, 2019
 • Dân Hồng Kông: thù trong giặc ngoài - Bình luận - Sep 04, 2019
 • G-7 đối diện với khát vọng và thực tế - Bình luận - Aug 31, 2019
 • Toàn-cầu-hoá: nguồn gốc chiến tranh - Bình luận - Aug 27, 2019
 • Đường đời muôn lối mà Việt Nam chỉ có một đúng - Bình luận - Aug 21, 2019
 • Hoa Kỳ: chuyển từ chống khủng bố sang chống bành trướng - Bình luận - Aug 17, 2019