vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 26, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Nhược điểm chết người của toàn-cầu-hoá: Độc quyền chuỗi cung ứng toàn cầu. Virus Vũ Hán đã chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng độc quyền chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm gây thiệt hại vô cùng to lớn cho Cộng đồng nhân loại: (1) Vét cạn phương tiện chống dịch như máy trợ thở, bộ xét nghiệm, khẩu trang, thuốc men, dụng cụ y tế.
Đại-Dương Nhân loại đang bước vào thập niên thứ ba của Thế kỷ 21. Dư luận quốc tế bề ngoài thống khoái vì được dịp chứng minh rằng họ văn minh hơn Siêu cường Hoa Kỳ mà trong lòng lo lắng chẳng biết lúc nào đất nước của họ lại rơi vào trường hợp tương tự.
Biển Nam Trung Hoa sẽ đi về đâu? - Bình luận - Feb 18, 2021
o dài từ phía Bắc Đài Loan đến chạm vào Eo biển Malacca là một thuật ngữ mà giới hàng hải quốc tế sử dụng từ lúc sơ khai khi đề cập đến vị trí trên Biển dựa theo những hạn chế của ngành hàng hải.
 • Những bộ óc chim sẻ - Bình luận - Feb 11, 2021
 • Biden bán sản phẩm của Trump - Bình luận - Feb 09, 2021
 • WEF 2021: môi trường tuyên truyền và khoe tài sức - Bình luận - Feb 06, 2021
 • Cơn lốc chính trị trên thế giới - Bình luận - Feb 05, 2021
 • Nhân loại trước nguy cơ chiến tranh nguyên tử - Bình luận - Feb 02, 2021
 • Tập Cận Bình nắn gân Joe Biden - Bình luận - Jan 30, 2021
 • Tương lai mơ hồ của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ - Bình luận - Jan 26, 2021
 • Hoa Kỳ: ai kỳ thị ai? - Bình luận - Jan 23, 2021
 • Tầm quan trọng của Đài Loan tại châu Á - Bình luận - Jan 20, 2021
 • Hoa Kỳ: hư hư, thực thực như mớ bòng bong - Bình luận - Jan 16, 2021
 • Những kẻ bất lương trên thế giới - Bình luận - Jan 05, 2021
 • 2020 cộng đồng quốc tế lên đồng - Bình luận - Jan 01, 2021