vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 23, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Donald Trump với trật tự thế giới - Bình luận - Apr 22, 2017
Suốt thời gian tranh cử năm 2016 cho tới lúc Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã bị một luồng dư luận trên thế giới cáo buộc: Trump không có kinh nghiệm chính trị, ngoại giao, quân sự cũng như chẳng có đường lối chính sách gì cả, ngoại trừ chủ trương bế môn toả cảng.
Một năm cầm quyền của Thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc được Giáo sư Carlyle Thayer ở Úc Đại Lợi đánh giá hôm 9 tháng 4 năm 2017: Kế tục chương trình đổi mới hơn là thay đổi có tính cách quyết định về chính phủ minh bạch, cải tổ Doanh nghiệp Nhà nước, chống tham nhũng, kiểm soát chi tiêu.
Một số nước duyên hải Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai Á áp dụng chính sách đi dây giữa các cường quốc để tìm lợi ích cho quốc gia đã bộc lộ tâm lý Thằng Bườm chỉ thích nắm xôi của phú ông.
 • Hoa Kỳ nên tránh trường hợp Trung Quốc toạ sơn xem hổ đấu - Bình luận - Apr 14, 2017
 • Hoa Kỳ đang củng cố ưu thế chiến lược toàn cầu - Bình luận - Apr 11, 2017
 • Các hỏi dễ mà khó trả lời tại Châu A-Thái Bình Dương - Bình luận - Apr 06, 2017
 • ASEAN hữu danh vô thực trên bàn cờ Đông Nam A - Bình luận - Apr 04, 2017
 • Trận chiến hải sản ở biển Nam Trung Hoa - Bình luận - Apr 01, 2017
 • Quyền lực của OPEC đang suy giảm - Bình luận - Mar 29, 2017
 • Vai trò mới của Nhật Bản tại Đông Nam Á - Bình luận - Mar 28, 2017
 • Đài Loan trên bàn cờ Đông Bắc Á - Bình luận - Mar 25, 2017
 • Trump và Merkel: khác biệt quan điểm bảo thủ và cấp tiến - Bình luận - Mar 21, 2017
 • Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể xảy ra không? - Bình luận - Mar 18, 2017
 • Thể chế chính trị dân chủ Việt Nam vẫn xa vời - Bình luận - Mar 15, 2017
 • Mặt trận pháp lý và quân sự của Bắc Kinh trên biển Nam Trung Hoa - Bình luận - Mar 14, 2017