vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 05, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đại Dương
Tất cả các bài của tác giả Đại Dương:
Trung Đông đang lột xác - Bình luận - Nov 20, 2019
Trung Đông từ ngàn xưa thường nằm trong tay bạo chúa hoặc giáo chủ, hoặc các đế quốc. Dân chúng hình như chẳng ảnh hưởng gì tới số phận của đất nước và dân tộc nên chiến tranh triền miên do các thế lực tranh giành quyền thống trị.
Làn sóng phản đối từ xã hội lên lãnh tụ, đảng phái, chính trị gia, doanh nhân đang rộ lên khắp thế giới đã báo động tình trạng xung đột quyền lợi ngày càng gay gắt cứ như muốn thay đổi các hệ thống chính trị không còn phục vụ quyền lợi của quảng đại quần chúng.
Các nguyên thủ quốc gia trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã tề tựu về Băng Cốc trong hai ngày 2 và 4 tháng 11-2019 nhằm kết thúc một năm Thái Lan đóng vai trò Chủ tịch Luân phiên để chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2020.
 • Tệ nạn nô lệ hiện đại trên thế giới: ai phải chịu trách nhiệm? - Bình luận - Nov 08, 2019
 • Trận chiến kỹ thuật quân sự trên thế giới - Bình luận - Nov 06, 2019
 • Thương chiến Mỹ-Trung: ai đúng, ai sai - Bình luận - Nov 05, 2019
 • Khi bị trượt chân, người Việt Nam phải tìm ra nguyên nhân - Bình luận - Nov 02, 2019
 • Cuộc chiến giữa tự do dân chủ và độc tài toàn trị - Bình luận - Oct 29, 2019
 • Tầm quan trọng của chọn bên trong quan hệ quốc tế - Bình luận - Oct 23, 2019
 • Anh hưởng của dự luật Biển Đông đối với Đông Á - Bình luận - Oct 22, 2019
 • Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Shinzo Abe: hai mặt một đồng xu - Bình luận - Oct 19, 2019
 • Những khuyết tật chết người của dân tộc Việt Nam - Bình luận - Oct 09, 2019
 • Châu Âu: dân chủ hoa mỹ, kinh tế hàng đầu - Bình luận - Oct 05, 2019
 • Quốc khánh Trung Cộng: mối đe doạ nhân loại - Bình luận - Oct 03, 2019
 • Chủ nghĩa dân tộc đối chọi với toàn-cầu-hoá - Bình luận - Sep 28, 2019