vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Anh Lê
Tất cả các bài của tác giả Anh Lê:
Thế là miền Nam Việt-Nam chúng ta đã có một chính phủ hợp thức hóa, để đối đầu với thời thế hiện tại. Cũng vì lẽ đó, Ngoại-Trưởng Trần-Văn-Đỗ đã được chính thức là quan-sát-viên trong buổi họp trước hai ngày cuối
Phái đoàn đọc tỉ mỉ những bài thơ, những đoản văn, những ý kiến xây dựng... Trong đó có bài thơ Vịnh con cái ghẻ do tù nhân T.462 ghi lại. Đã lọt vào mắt đồng chí Ủy Viên trung ương Liên-Khu IV.
ày anh kia vào đây để đo cổ chân, Suốt gần nửa giờ, tên này dở đủ ngón lưu manh hù dọa... nào cổ chân bé quá phải gò chật lại thêm, phải dùng búa tạ nặng để đập đi vê tán vào.
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 9) - Truyện ngắn - May 20, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 8) - Truyện ngắn - May 14, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 7) - Truyện ngắn - May 07, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 6) - Truyện ngắn - Apr 30, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 5) - Truyện ngắn - Apr 23, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 4) - Truyện ngắn - Apr 16, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 3) - Tạp ghi - Apr 09, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 2) - Truyện ngắn - Apr 02, 2005
 • Những cái định mệnh dan díu với con người (kỳ 1) - Tạp ghi - Mar 29, 2005
 • Mưa trên cây sầu đông - Truyện ngắn - Jan 29, 2005
 • Màu phượng vẫn đỏ - Truyện ngắn - Jan 22, 2005
 • Tình và nghĩa - Truyện ngắn - Jan 15, 2005