vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Hùng
Tất cả các bài của tác giả Lê Hùng:
Nhớ chuyện sau 40 năm qua. - Tạp ghi - May 07, 2005
Tôi còn nhớ rõ vào những năm sau 1960, trong miền Nam Việt nam có 3 nhà trí thức sống chết có nhau và vì đại cuộc họ thường giúp đỡ nhau trong tinh thần yêu nước. Đó là cụ Trần Văn Hương thì ai cũng biết và không thể nhầm lộn tên tuổi.
(trích phần ký sự cuộc đi thăm thành phố Adelaide Úc châu 2005). Cụ Phan Bội Châu đã có lý khi viết câu để đời: lời nói của người già là lời nói thật. Tôi vốn là nhà giáo chứ không phải là ký giả báo chí, do đó bài viết sau đây chỉ là những ghi nhận khi viếng thăm thành phố Adelaide trong 2 ngày đầu xuân Ất Dậu (2005), nghĩa là thấy gì nói nấy, nghe gì thì ghi nấy, chứ không tô thêm mầu mè hay trét trấu quét vôi.
Chúc thư cho em - Linh tinh - Sep 11, 2004
Có nhiều cái nhìn sự vật, nhưng chung quy chỉ có hai cách: một là nhìn sự vật qua cái hình thức bên ngoài, đó là nhìn vào hiện tượng, mà triết-học gọi là vũ trụ quan hay nhân sinh quan; hai là nhìn sự vật bằng tâm linh nghĩa là toàn sự vật từ hình thức đến nội dung được thẩm thấu qua cả tim gan tỳ phế những cái vô hình, vô tướng, những ý nghĩa và cảm xúc sự vật đó.
  • Linh mục Kim Định, chuyên viên đọc Kinh vô tự của Tề thiên đại thánh. - Biên khảo - Aug 07, 2004
  • Người công giáo với chính trị. - Biên khảo - Jul 10, 2004
  • Ai là người chiếm được Tòa Bạch Ốc trong kỳ bầu cử sắp tới?. - Tạp ghi - Jun 26, 2004
  • Thử tìm dụng ý từ Trống của Kim Định trong triết lý An Vi. - Biên khảo - Jun 05, 2004
  • Triết gia Kim Định dưới ngòi viết sắt - Biên khảo - May 22, 2004
  • Thử đọc những huyền bí trên Quốc ấn Mỹ để tìm một nhân sinh quan mới về thế giới - Biên khảo - Feb 21, 2004