vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Th. Ph.
Tất cả các bài của tác giả Th. Ph.:
Th.Ph LTS. Đây là loạt bài viết từ Việt Nam do người ở trong nước viết, nên có nhiều từ không hợp với hải ngoại. Mong quý độc giả coi đây là một tài liệu để chúng ta biết thêm về Việt Nam ngày nay.
LTS. Đây là loạt bài viết từ Việt Nam do người ở trong nước viết, nên có nhiều từ không hợp với hải ngoại. Mong quý độc giả coi đây là một tài liệu để chúng ta biết thêm về Việt Nam ngày nay.