vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Dương Vy Long
Tất cả các bài của tác giả Dương Vy Long:
Về một đoản kịch mùa xuân - Truyện ngắn - Feb 14, 2004
DƯƠNG VY LONG Thời Gian là những năm tháng đầu của ngàn năm thứ ba. Không gian một vùng trời đầy ước mơ-trong đó trai gái lứa đôi-mà ngôn ngữ kim cương của văn chương bác học gọi là Thế hệ Trẻ-gặp nhau như sự tình cờ.