vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 25, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Đức Minh
Tất cả các bài của tác giả Phan Đức Minh:
Đố vui các Bạn – Bài số 12 - Linh tinh - Jan 20, 2018
Phần câu hỏi : * Câu số 1 : Báo chí Việt cũng như Mỹ, báo in cũng như báo điện tử, gần đây có nói đến ba cái chuyện vô ý, bất cẩn trong đời sống thường ngày của chúng ta, mà hậu quả gây ra rất ư là thảm khốc cho con người.
Bút ký : Buổi họp mặt khó quên - Tạp ghi - Jan 13, 2018
Trong một buổi họp mặt đông đảo , nhiều vị cao niên và một số bạn trẻ có hỏi Lão Phan tôi về cái điều : bên dưới các bài thơ song ngữ Anh - Việt của Lão tôi có ghi : - Member of the International Society of Poets.
A Special Christmas Memory - Linh tinh - Jan 06, 2018
( This short story has won a Prize in the “ Christmas Memories writing competition “ organized by “ Our Sunday Visitor “ , a magazine published extensively in the United States. All the stories entering the contest had to be written with the limit of about 300 words .
 • Thơ...ngâm dấm ớt: Tham nhũng... Cực Kỳ - Linh tinh - Dec 30, 2017
 • Đố Vui các Bạn Bài số 10 - Linh tinh - Dec 23, 2017
 • Phụ nữ phe ta quyết tâm vùng lên! - Tạp ghi - Dec 09, 2017
 • Đố Vui các Bạn: Bài số 9 - Linh tinh - Dec 02, 2017
 • Những bước chân vào đời - Linh tinh - Nov 24, 2017
 • Đố Vui các Bạn Bài số 8 - Linh tinh - Nov 18, 2017
 • Vị Tổng Thống giữ chức vụ lâu nhất Nước Mỹ - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Áo yếm tiếp APEC để “khoe” nét truyền thống? - Linh tinh - Nov 11, 2017
 • Diễn tiến cuộc đảo chánh lật đổ Ông Ngô Đình Diệm - Biên khảo - Nov 03, 2017
 • Đố vui các bạn – Bài số 7 : - Linh tinh - Oct 28, 2017
 • Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đình Diệm ? - Biên khảo - Oct 20, 2017
 • Nhìn lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 - Biên khảo - Oct 14, 2017