vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phan Đức Minh
Tất cả các bài của tác giả Phan Đức Minh:
Sau khi ông Diệm bị giết rồi, nhiều người quen thân hỏi tôi về câu hỏi nêu trên, xem có ý kiến chi lạ không… Vài năm sau, lại có nhiều dịp anh em, bạn bè chúng tôi đem câu hỏi "Ai ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm?" ra bàn cãi.
Bài số 1 là “Nguyên nhân của cuộc đảo chánh ngày 1 – 11 – 1963 tại Nam Việt Nam “. Bài này được viết tiếp theo để biến cố lịch sử ngày 1 tháng 11 – 1963 tại Nam Việt Nam được rõ ràng và đầy đủ hơn.
Thời gian gần đây, có rất nhiều bài viết xuất hiện trên các trang mạng, trên các điện báo, báo in của người Việt định cư khắp nơi trên thế giới, nói về nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm, về biến cố ngày 1 tháng 11 - 1963 tại Nam Việt Nam.
 • Verse : Christmas Eve Prayers - Thơ - Dec 28, 2019
 • Tạ ơn Thiên Chúa!! - Linh tinh - Dec 21, 2019
 • Thanksgiving - Thơ - Nov 23, 2019
 • TT. Donald Trump có thể bị luận tội và kết tội như thế nào? - Linh tinh - Oct 19, 2019
 • Nhìn lại vụ thảm sát Thiên An môn 1989 ở Trung Quốc - Linh tinh - Jun 07, 2019
 • Một chuyến về thăm quê cũ - Tạp ghi - Apr 27, 2019
 • Bản trường ca: Toàn dân cả nước hãy vùng lên! - Linh tinh - Mar 11, 2019
 • Lịch sử Hoa Kỳ: Cựu Tổng Thống Jimmy Carter đoạt Giải Nobel Hoà Bình 2002 - Linh tinh - Nov 23, 2018
 • Thơ…đỡ buồn : Cột đèn cũng muốn đi luôn ! - Thơ - Nov 17, 2018
 • Đố vui 30 - Linh tinh - Nov 09, 2018
 • Thơ đỡ buồn: Make America Safe again! - Linh tinh - Nov 03, 2018
 • Đố vui các Bạn – Bài số 29 - Linh tinh - Oct 26, 2018