vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Mai
Tất cả các bài của tác giả Lê Mai:
Năm Thân nói chuyện con gì? - Tạp ghi - Feb 07, 2004
Người mình bảo: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì vậy đầu năm, đầu bài mà viết chữ “khỉ” e bị rông, bị xui! Chứ năm Thân thì phải nói chuyện con khỉ, không lẽ nói chuyện con chim hay con rùa? Vậy là năm Mùi qua, không còn nghe tiếng be he hay chuyện dê lớn, dê bé.