vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Trong vòng hai thập niên trở lại đây, ở các quốc gia hậu kỹ nghệ, phong trào Hóa học Xanh (Green Chemistry) đã được các nhà khoa học đưa lên hàng đầu trong việc giải quyết ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
Năng lượng tương lai: Hydrogen - Linh tinh - Oct 28, 2017
Bước vào thế kỷ 21, việc sử dụng đa dạng năng lượng (energy diversity) trong chuyển vận là một trong những suy nghĩ lớn cho công nghệ năng lượng trong tương lai. Đây là một tiềm năng để cho tất cả những nghiên cứu hiện tại chú tâm vào như khả năng truy tìm nguồn nguyên liệu thay thế xăng dầu trong vận chuyển như hơi đốt, rượu ethanol, điện, hydrogen, hay một hay nhiều hổn hợp của các loại năng lượng vừa kể trên.
1. Tình trạng dầu lửa trên thế giới Trên thế giới hiện tại có một cơn khủng hoảng trầm trọng. Đó là cơn khát dầu thô, nhiên liệu chính cho mọi vận chuyển đường thủy, đường bộ và đường hàng không.
 • Sự suy thoái môi trường toàn cầu: Dấu ấn sinh thái - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Thành quả giáo dục xã hội chủ nghĩa - Linh tinh - Oct 07, 2017
 • Từ Bauxite đến Tu viện Bát Nhã - Linh tinh - Sep 30, 2017
 • 10 điều không "tử tế" trong câu chuyện Bauxite Việt Nam - Linh tinh - Sep 23, 2017
 • Bauxite Cao Nguyên Trung Phần mới là hiểm họa Hán hóa thực sự - Linh tinh - Sep 16, 2017
 • Khai thác Bauxite: Vấn đề bảo tồn văn hóa và sắc tộc người thiểu số - ảnh hưởng văn hóa và xã hội - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Vén lên màn bí mật tại Việt Nam: Quặng bauxite hay quặng phóng xạ? - Linh tinh - Aug 26, 2017
 • Những dự án Nhà máy Nhiệt Điện Than ở Việt Nam - Linh tinh - Aug 12, 2017
 • Những dự án Nhà máy Nhiệt Điện Than ở Việt Nam - Linh tinh - Aug 12, 2017
 • Từ việc công an, quân đội kinh doanh làm giàu cho thấy ý nghĩa thật sự của mô hình “Kinh tế Thị trường theo định hướng XHCN” - Linh tinh - Jul 29, 2017
 • Bauxite Tân Rai - Nhân Cơ hiện đi về đâu? - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Đảng lãnh đạo - Nhà Nước quản lý - Nhân Dân làm chủ - Bình luận - Jul 15, 2017