vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Đứng trước xu hướng toàn cầu hóa trong mọi lãnh vực của con người, lằn ranh quốc gia, chủng tộc,... lần lần phai nhạt dần. Và cùng với sự tiếp tay của các nước hậu kỹ nghệ, người dân của các quốc gia đang phát triển ngày càng được tiếp thu và hấp thụ thêm nhiều thành quả của tiến bộ khoa học để cải thiện xã hội từng bước một.
Lời cuối cho một cuộc tình - Linh tinh - Apr 07, 2018
Hôm nay, tuy là lời cuối cho một cuộc tình nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc tình đã chấm dứt, vì mối tình giữa tôi và em vẫn chưa thể nào đi đến kết cuộc được khi mà Đất và Nước đang còn điêu linh, 92 triệu người dân (không kể 4 triệu đảng viên cs) đang còn dưới ách cai trị của cường quyền.
Nhìn lại bối cảnh Việt Nam trong thiên kỷ thứ ba, chúng ta thấy rằng, mặc dù có nhiều cố gắng trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước, Việt Nam vẫn còn lúng túng trong những toan tính giải quyết cùng một lúc những nhu cầu của Đất và Nước.
 • Ngày Nước Thế Giới 2018: Giải pháp cho nước dựa vào thiên nhiên - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Mục tiêu vĩnh cửu trong đấu tranh của người Việt yêu nước chân chính - Linh tinh - Mar 17, 2018
 • Góp ý về việc xử dụng hóa chất ở Việt Nam - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Kỷ niệm 50 năm Thảm sát của CSBV trong Tết Mậu Thân tại Hue - Linh tinh - Feb 24, 2018
 • Nguy cơ khủng bố sinh học toàn cầu - Linh tinh - Feb 03, 2018
 • Toàn cầu hóa khoa học: Thực tế hay ảo tưởng? - Linh tinh - Jan 27, 2018
 • Nguyên do và thách thức trong giáo dục Cộng sản Việt Nam - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Phế thải ngàn năm: Rác phóng xa - Linh tinh - Jan 13, 2018
 • Chính sách Cai trị và Quản lý Giáo dục XHCN - Linh tinh - Dec 30, 2017
 • Lối thoát cho Việt Nam - bất tuân dân sự - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Khí độc mùa đông - Linh tinh - Dec 09, 2017
 • Tương lai Việt Nam trước tiến trình toàn cầu hóa - Linh tinh - Nov 24, 2017