vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Lời cuối cho một cuộc tình - Linh tinh - Apr 07, 2018
Hôm nay, tuy là lời cuối cho một cuộc tình nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc tình đã chấm dứt, vì mối tình giữa tôi và em vẫn chưa thể nào đi đến kết cuộc được khi mà Đất và Nước đang còn điêu linh, 92 triệu người dân (không kể 4 triệu đảng viên cs) đang còn dưới ách cai trị của cường quyền.
Nhìn lại bối cảnh Việt Nam trong thiên kỷ thứ ba, chúng ta thấy rằng, mặc dù có nhiều cố gắng trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước, Việt Nam vẫn còn lúng túng trong những toan tính giải quyết cùng một lúc những nhu cầu của Đất và Nước.
Hàng năm đến ngày 22 tháng 3, Liên Hiệp Quốc (LHQ) và các quốc gia trên thế giới tổ chức Ngày Nước Thế giới để duyệt xét lại tình trạng phân bổ và tình hình trong năm qua ở các quốc gia có nhu cầu được trợ giúp về nguồn nước sinh hoạt.
 • Mục tiêu vĩnh cửu trong đấu tranh của người Việt yêu nước chân chính - Linh tinh - Mar 17, 2018
 • Góp ý về việc xử dụng hóa chất ở Việt Nam - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Kỷ niệm 50 năm Thảm sát của CSBV trong Tết Mậu Thân tại Hue - Linh tinh - Feb 24, 2018
 • Nguy cơ khủng bố sinh học toàn cầu - Linh tinh - Feb 03, 2018
 • Toàn cầu hóa khoa học: Thực tế hay ảo tưởng? - Linh tinh - Jan 27, 2018
 • Nguyên do và thách thức trong giáo dục Cộng sản Việt Nam - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Phế thải ngàn năm: Rác phóng xa - Linh tinh - Jan 13, 2018
 • Chính sách Cai trị và Quản lý Giáo dục XHCN - Linh tinh - Dec 30, 2017
 • Lối thoát cho Việt Nam - bất tuân dân sự - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Khí độc mùa đông - Linh tinh - Dec 09, 2017
 • Tương lai Việt Nam trước tiến trình toàn cầu hóa - Linh tinh - Nov 24, 2017
 • Ảnh hưởng của chất phóng xạ lên con người - Biên khảo - Nov 11, 2017