vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Người thiểu số miền Cao nguyên rất nhạy cảm và có mặc cảm đối với người Việt. Với diện tích Cao nguyên ngày càng thu hẹp vì di dân, từ 1,4 triệu trước năm 1975 cho đến 4 triệu năm 2009, người Thượng có khuynh hướng ngày càng rút sâu vào hướng Tây, đôi khi vượt qua biên giới Lào và Cambodia.
Trong hiện tại, chúng ta có thể nói một cách chính xác và không sợ phản biện là những người lính Tàu dưới dạng công nhân đang hiện diện đầy dẫy trên quê hương Việt Nam của chúng ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, giống như trường hợp của một số quốc gia trên thế giới như Tây Tạng, Tân Cương, Phi Châu.
Trong một nhận định gần đây, Linh mục Phan Văn Lợi phát biểu: Vụ Formosa ở Vũng Áng, vụ Tôn Hoa Sen ở Cà Ná và vụ nhiệt điện Vĩnh Tân ở Hòn Cau, Bình Thuận đang khiến dân chúng quốc nội và phong trào tranh đấu ngày càng quan tâm đến môi trường.
 • Những dự án Nhà máy Nhiệt Điện Than ở Việt Nam - Linh tinh - Aug 12, 2017
 • Từ việc công an, quân đội kinh doanh làm giàu cho thấy ý nghĩa thật sự của mô hình Kinh tế Thị trường theo định hướng XHCN - Linh tinh - Jul 29, 2017
 • Bauxite Tân Rai - Nhân Cơ hiện đi về đâu? - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Đảng lãnh đạo - Nhà Nước quản lý - Nhân Dân làm chủ - Bình luận - Jul 15, 2017
 • Thử nhận diện thành phần chấp nhận sự thay đổi Của ĐCSVN - Linh tinh - May 27, 2017
 • Đảng CSVN có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không? - Linh tinh - Apr 29, 2017
 • Con đường Nam tiến của Trung Cộng - Linh tinh - Apr 22, 2017
 • Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN - Linh tinh - Apr 15, 2017
 • Đảng CSVN có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không? - Linh tinh - Apr 08, 2017
 • Ngày Nước Thế Giới 2017 - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam - Bình luận - Mar 11, 2017
 • Người Việt Hải Ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam? - Linh tinh - Mar 04, 2017