vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Vấn đề là làm sao tạo ra thế trận xa luân chiến để lực lượng ngày càng to lớn và đi vào tổ chức để cùng tấn công, cùng lên tiếng đáp lời sông núi. Khi đó, tầng lớp chống đối sự thay đổi dân chủ hiện tại sẽ đầu hàng, thúc thủ.
Nguy cơ mất đảo, mất biển của Việt Nam ngày càng đến gần và với vai trò điều hành đất nước của ĐCSVN, chúng ta cần phải đặt câu hỏi về việc nhà cầm quyền CSVN đã làm gì để Việt Nam rơi vào tình trạng nguy khốn hiện nay.
Trong quá trình lịch sử của Tàu và kinh nghiệm 1026 năm bị đô hộ trong suốt 17 thế kỷ lập quốc của Việt Nam, Trung Cộng, sau khi chiếm đóng Tân Cương năm 1949, khống chế Tây Tạng năm 1950, và bị chặn tại bán đảo Triều Tiên năm 1953, đã nghĩ tới Việt Nam như một vùng trái độn quân sự cần thiết.
 • Biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả TC xâm lược lẫn CSVN - Linh tinh - Apr 15, 2017
 • Đảng CSVN có thể tự diễn biến thành dân chủ hay không? - Linh tinh - Apr 08, 2017
 • Ngày Nước Thế Giới 2017 - Linh tinh - Mar 25, 2017
 • Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam - Bình luận - Mar 11, 2017
 • Người Việt Hải Ngoại có thể làm gì để bảo vệ Việt Nam? - Linh tinh - Mar 04, 2017
 • Sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ - Linh tinh - Feb 25, 2017
 • Thử phác họa con đường tương lai cho Việt Nam - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Thế trận Biển Đông của Hoa Kỳ theo thời gian - Bình luận - Dec 24, 2016
 • Tháng Tư Buồn - Tạp ghi - Apr 23, 2011
 • Đường Thay Thế - Y học thường thức - Mar 24, 2010
 • Hoá chất trong thực phẩm từ Tàu Cộng và Việt Cộng - Y học thường thức - Feb 27, 2010
 • Vui xuân Canh Dần tránh tối đa thực phẩm tẩm hóa chất độc hại của vẹm - Y học thường thức - Feb 20, 2010