vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Cách đây gần 63 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước Việt bị chia cắt làm hai do các thế lực quốc tế dàn xếp, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Việt. Hôm nay, thêm một lần nữa xin được chia sẻ và phác họa Con Đường Tương Lai Cho Việt Nam sau 42 năm dưới ách thống trị của CSVN.
Sau hơn nửa thế kỷ áp dụng hai chính sách bao vây và hội nhập và vừa hội nhập và bao vây, những tuyên bố trước và sau khi đắc cử Tổng thống lần thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump vừa hé mở qua nội các mới sắp thành hình.
Tháng Tư Buồn - Tạp ghi - Apr 23, 2011
Không biết tự lúc nào sau ngày 30 tháng tư năm 1975, mỗi năm vào dịp nầy lòng tôi dường như chùng xuống. Mặc dù công việc hàng ngày vẫn chu toàn 8 giờ để trả nợ áo cơm, một vài giờ cho cái business consultant của tôi, và thì giơ cho các buổi phỏng vấn hay ngồi suy tư và viết bài hay đi đó đi đây.
 • Đường Thay Thế - Y học thường thức - Mar 24, 2010
 • Đường thay thế - Y học thường thức - Mar 20, 2010
 • Hoá chất trong thực phẩm từ Tàu Cộng và Việt Cộng - Y học thường thức - Feb 27, 2010
 • Vui xuân Canh Dần tránh tối đa thực phẩm tẩm hóa chất độc hại của vẹm - Y học thường thức - Feb 20, 2010
 • Ô nhiễm dược phẩm - Y học thường thức - Feb 06, 2010
 • Vén lên màn bí mật tại Việt Nam : quặng bauxite hay quặng phóng xạ - Biên khảo - Aug 19, 2009
 • Đề Tài: Giấc Mơ Ra Biển Lớn - Biên khảo - May 23, 2009
 • Ô nhiễm dược phẩm - Y học thường thức - Nov 22, 2008
 • Phát triển bền vững hay phát triển khả chấp - Tạp ghi - Nov 15, 2008
 • Phế Thải Ngàn Năm: Rác Phóng Xạ - Biên khảo - Aug 30, 2008
 • Sự Chuyển Dịch Ơ nhiễm Từ Trung Quốc Vo Việt Nam - Tin Việt Nam - Aug 02, 2008
 • Việt Nam: phát triển & hội nhập sau WTO - Tạp ghi - Aug 02, 2008