vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Vào năm 2000, Hội Đồng Hàn Lâm Viện Liên Quốc (Inter- Academy Council – HĐ HLV LQ) đã được LHQ thành lập với như một kho dữ kiện nhằm mục đích cung cấp những kiến thức độc đáo và cố vấn cho Ngân hàng Thế giới cùng các tổ chức quốc tế khác.
”...chính sách mở của Việt Nam hiện tại vẫn còn dựa theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho nên lãnh đạo Việt Nam vẫn còn cổ suý chủ nghĩa dân tộc cực đoan để duy trì quyền lực và không dám mở thực sự vì sợ sẽ bị phô bày cho thế giới rõ những sự lạc hậu và lầm lạc của họ trong việc phát triển quốc gia.
Nhìn lại bối cảnh Việt Nam trước thiên kỷ thứ ba, chúng ta thấy rằng mặc dù có nhiều cố gắng trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước, Việt Nam vẫn còn lúng túng trong những toan tính giải quyết cùng một lúc những nhu cầu của toàn quốc.
 • VNCH vs. VC: Chính sách Người Cày Có Ruộng cho Dân và cuộc Cải Cách Ruộng Đất để tàn sát Dân - Linh tinh - Sep 22, 2018
 • Làm từ thiện trên mãnh đất tạm dung - Linh tinh - Sep 15, 2018
 • Wabi sabi: - Triết lý của sự bất toàn - Linh tinh - Aug 18, 2018
 • Tinh thần Quang Trung - Linh tinh - Aug 11, 2018
 • Thế trận Biển Đông hiện tại - Linh tinh - Jul 07, 2018
 • Tiến trình Hán hóa qua các đặc khu kinh tế - Linh tinh - Jun 30, 2018
 • Ngày Môi Trường Thế Giới 2018: “Đập tan” Ô nhiễm Chất Dẻo - Beat Plastic Pollution - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Vài suy nghĩ về Ngày Tổng Biểu Tình Toàn Quốc 10/6 - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Formosa “mới” ở đồng bằng sông Cửu Long: Nhà máy giấy Hậu Giang - Linh tinh - Jun 02, 2018
 • Toàn cầu hoá môi sinh - Linh tinh - May 26, 2018
 • Ngày Trái Đất 2018: Một thế giới không ô nhiễm chất dẻo - A World Without Plastic Pollution - Biên khảo - May 19, 2018
 • Từ ba dòng thác cách mạng đến ba nhóm lợi ích - Linh tinh - May 12, 2018