vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 15, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mai Thanh Truyết
Tất cả các bài của tác giả Mai Thanh Truyết:
Phế thải ngàn năm: Rác phóng xa - Linh tinh - Jan 13, 2018
Một loại phế thải độc hại đang làm bận tâm nhiều nhà làm chính sách, nhà khoa học trên thế giới ngày hôm nay là phế thải phóng xạ. Đây có thể nói chính là mặt trái của nền văn minh nhân loại khi phát minh ra nguồn nguyên tử năng để tạo ra năng lượng tiêu dùng trên thế giới ngày hôm nay.
Ngay sau khi chiếm đóng miền Nam ngày 30/4/1975, đảng CSVN thực thi ngay tức khắc chính sách quân quản và tiếp theo đó, dần dần cho cán bộ dân sự từ miền Bắc vào để quản lý các cơ sở đã chiếm được.
Theo định nghĩa thông thường, Bất tuân (Disobedience) là sự từ chối hay phủ nhận, hay không vâng lời (một mệnh lệnh nào đó). Còn Bất tuân dân sự (civil disobedience) là từ chối tuân thủ các luật lệ do chính phủ áp đặt và gián tiếp buộc họ phải làm hoặc thay đổi (một chính sách hay luật lệ gì đó).
 • Khí độc mùa đông - Linh tinh - Dec 09, 2017
 • Tương lai Việt Nam trước tiến trình toàn cầu hóa - Linh tinh - Nov 24, 2017
 • Ảnh hưởng của chất phóng xạ lên con người - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Hóa học Xanh - Phòng ngừa ô nhiễm: Chiến lược tối ưu cho sự phát triển toàn cầu - Biên khảo - Nov 04, 2017
 • Năng lượng tương lai: Hydrogen - Linh tinh - Oct 28, 2017
 • Năng lượng điều tiết giá dầu thế giới: Dầu khô trong đá - Oil Shale hay Dầu thu được từ đá phiến bitum - Linh tinh - Oct 21, 2017
 • Sự suy thoái môi trường toàn cầu: Dấu ấn sinh thái - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Thành quả giáo dục xã hội chủ nghĩa - Linh tinh - Oct 07, 2017
 • Từ Bauxite đến Tu viện Bát Nhã - Linh tinh - Sep 30, 2017
 • 10 điều không "tử tế" trong câu chuyện Bauxite Việt Nam - Linh tinh - Sep 23, 2017
 • Bauxite Cao Nguyên Trung Phần mới là hiểm họa Hán hóa thực sự - Linh tinh - Sep 16, 2017
 • Khai thác Bauxite: Vấn đề bảo tồn văn hóa và sắc tộc người thiểu số - ảnh hưởng văn hóa và xã hội - Linh tinh - Sep 09, 2017